Đào tạo vận hành hệ thống quản lý chuyên nghiệp

Đào tạo chuyên sâu cho nhân viên bán hàng và nhân viên kỹ thuật

Với đội ngũ chuyên gia bán hàng và kỹ thuật chuyên nghiệp. Oshima sẽ hỗ trợ đào tạo nhân viên bán hàng và kỹ thuật hiệu quả giúp cửa hàng đi vào hoạt động và vận hành trong thời gian ngắn nhất

30 ngày

Kỹ thuật cơ bản

Cách lắp ráp vận hành cơ bản

30 ngày

Kỹ năng bán hàng

Kỹ năng bán Up sell - Cross sell, Kỹ năng chốt đơn hàng, Nắm rõ ưu điểm từng sản phẩm

3 ngày

Kỹ năng mềm

Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng thuyết trình, Tâm lý giao tiếp

Hotline: 091.910.5544 Mr. Thọ