Bộ quà tặng trị giá hơn

200.000.000 VNĐ

Setup nâng cấp cửa hàng lên tiêu chuẩn hệ thống nhượng quyền Oshima

Chương trình Khai trương với các ấn phẩm và Lễ khai trương

Hỗ trợ xây dựng phát triển hệ thống bán hàng đa kênh trong 3 tháng đầu tiên sau khai trương

Hotline: 091.910.5544 Mr. Thọ